Skip to content Skip to navigation

Anh văn sơ cấp 1 -2

ANH VĂN SƠ CẤP 1, 2 (Elementary – Pre-Intermediate levels)

Củng cố nền tảng tiếng Anh căn bản để sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Được hướng dẫn cách thức nghe nói, đọc hiểu tiếng Anh theo phương pháp mới tích hợp. Các chủ đề trong đời sống xã hội hàng ngày như: cá nhân, gia đình, bạn bè, nhà cửa, biểu cảm, phương tiện đi lại, thực phẩm, trang phục, điện thoại, nghề nghiệp, nơi chốn, âm nhạc, trường lớp, thư giãn, giải trí;

Trình bày rõ ràng, đơn giản chủ đề theo cấp độ mức độ chậm - trung bình; có thể sử dụng từ vựng trong Writing một đoạn văn hay email ngắn.

Mục tiêu đầu ra: tương đương trình độ A2– A2+ (CEFR) để vào Anh văn 1