Skip to content Skip to navigation

Khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp 1-2 (đợt 2) - HK1 năm học 2021-2022

Trung tâm xin thông báo thời gian đăng ký đợt 2 các lớp Anh văn  sơ cấp 1 và 2 Khoá K16/2021 khai giảng vào ngày 29/11/2021.

Thời gian đăng ký từ bây giờ đến hết ngày 06/12/2021.

Vui lòng bấm vào đây xem nội dung chi tiết lịch học