Skip to content Skip to navigation

Lịch học tiếng Anh học kỳ 2 - Năm học 2021-2022

Để đăng ký ghi danh, vui lòng bấm tên lớp để chọn

Khoá học Tên gọi lớp Số giờ Kéo dài Ca học (17:30 - 19:30) Học phí (VNĐ)
Tiếng Anh tổng quát Anh văn sơ cấp 1 75 10 tuần

Thứ 2-4-6

Thứ 3-5-7

1.800.000
Anh văn sơ cấp 2 75 10 tuần 1.800.000
Giao tiếp cấp tốc E-Speaking 1 18 06 tuần

Thứ 2 & 4

Thứ 3 & 5

Thứ 6 & 7

960.000
E-Speaking 1+ 18 06 tuần 960.000
E-Speaking 2 18 06 tuần 960.000
E-Speaking 2+ 18 06 tuần 960.000
E-Speaking 3 18 06 tuần 1.050.000
E-Speaking 3+ 18 06 tuần 1.050.000

Luyện thi TOEIC

Listening & Reading

TOEIC 450+ 40 10 tuần

Thứ 2 & 4

Thứ 3 & 5

Thứ 7 & Chủ nhật

1.550.000
TOEIC 500+ 40 10 tuần 1.600.000
TOEIC 550+ 40 10 tuần 1.750.000

Luyện thi TOIEC

Speaking & Writing

TOEIC 1+ 40 10 tuần 1.750.000
TOEIC 2+ 40 10 tuần 1.800.000
Luyện thi IELTS Pre-IELTS  40 10 tuần

Thứ 2 & 4

Thứ 3 & 5

Thứ 7 & Chủ nhật

4.000.000
IELTS 5.0 - 6.0 80 20 tuần 8.600.000