Skip to content Skip to navigation

Luyện thi IELTS

IELTS (International English Language Testing System) là khóa học tiếng Anh được thiết kế đặc biệt và chuyên sâu, tập trung rèn luyện kỹ năng nhằm giúp học viên trang bị được những kiến thức và bí quyết để tự tin khi tham gia kỳ thi IELTS. Đặc biệt, các giáo viên người bản ngữ có bằng cấp về TESOL sẽ giúp sinh viên nhanh chóng làm quen với ngữ âm và phong cách viết văn theo đúng chuẩn IELTS

Đối tuợng của khóa học này là dành cho các học viên có nguyện vọng du học sang nước ngoài ở nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau. Hiện nay IELTS đã được công nhận ở nhiều nơi trên thế giói như Châu Úc, Châu Âu, và một số truờng ở Châu Mỹ, và đuợc xem như là điều kiện để du học sinh có cơ hội đuợc học tại nơi đây.

Đặc biệt, ở chuơng trình này, các học viên sẽ có cơ hội được học và trao đổi với giáo viên bản ngữ thông qua kĩ năng, viết, giao tiếp và thuyết trình.

Các khóa học ở các cấp độ khách nhau theo chuẩn IELTS được mở hàng tuần trong suốt cả năm. Trước hết, sinh viên sẽ làm bài kiểm tra đầu vào để xác định cấp độ học phù hợp.

IELTS có 3 cấp độ:

1. IELTS INTRODUCTION

Dành cho những học viên vào IELTS 3.0 – 4.5. Khóa học tạo nền tảng về kiến thức Nghe-hiểu, Đọc-hiểu, Ngữ pháp,Viết câu để học viên bước đầu làm quen với các trọng tâm kiểm tra và dạng thức các môn thi IELTS.

2. IELTS BASIC

Dành cho những học viên điểm đầu vào IELTS 4.5 – 5.5, tương đưong TOEIC 500+, iBT30+ Khóa học cung cấp những kỹ chiến thuật cơ bản, với các trọng tâm là kỹ năng Nghe-hiểu, Đọc-hiểu, kiến thức ngữ pháp hoàn chỉnh, phương pháp viết đoạn văn ngắn và phản xạ nói nhanh nhạy theo dạng thức Nói IELTS.

3. IELTS ADVANCE

Dành cho những học viên có điểm đầu vào IELTS 5.5 – 6.5, tương dương TOEIC 600 +; iBT 45+.Khóa học chú trọng nâng cao năng lực ngôn ngữ và hoàn thiện những chiến thuật giải quyết các dạng thức câu hỏi thi đặc trưng ứng từng kỹ năng thi Nghe-Nói-Đọc-Viết. Khóa sẽcung cấp các bài thi IELTS nhằm tạo điều kiện tốt cho học viên thực hành, chuẩn bị cho kỳ thi thật.