Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ANH VĂN 2, HK hè 2020-2021

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ANH VĂN 2, HK hè 2020-2021

Thời gian đăng ký Anh văn 2: Từ ngày 01/7/2021 đến 18h ngày 04/7/2021 sinh viên hoàn tất đăng ký để được xếp lớp và khai giảng lớp đúng tiến độ.

⚡️⚡️⚡️SV Lưu ý:

-Chỉ những sinh viên nào đã hoàn thành Anh văn 1 (đã thi, đã có điểm qua môn) mới được đăng ký học tiếp Anh văn 2, học kỳ hè 2020-2021;

- T/H sinh viên đã thi ĐGNL nhưng CHƯA được xét thì không đăng ký học đợt này;

FORM ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/5sxQ4jqLfGq4KwMW9