Skip to content Skip to navigation

Contact Us

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 668 58288  Fax: (028) 372 52148
Email: cfl@uit.edu.vn