Skip to content Skip to navigation

Lịch thi TOEIC quốc tế

Trung tâm ký kết hợp tác với IIG Việt nam tổ chức thi TOEIC do Viện Khảo thí Hoa kỳ (ETS) cấp chứng chỉ.

Lịch thi được tổ chức định kỳ hàng năm tại Trường ĐHCNTT hoặc các địa điểm được IIG VN chỉ định.

Thí sinh có thể đăng ký thi TOEIC theo lịch công bố trên website của Trung tâm ngoại ngữ hoặc trang website của IIG VN.

Theo dõi và cập nhật thông tin tại Fanpage: @ttnnuit