Skip to content Skip to navigation

Anh văn 1

 • Mã môn học      : ENG01
 • Số tín chỉ           : 04
 • Lý thuyết           : 50 giờ
 • Tự học               : 90 giờ
 • Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành tiếng Anh sơ cấp A2

Mục tiêu: Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong môi trường làm việc. Ngoài ra chương tình giúp người học có cơ hội làm quen với dạng thức câu hỏi trong phần đầu tiên của bài kiểm tra TOEIC bốn kỹ năng (Nghe - Nói - Đọc - Viết).

Nghe:

 • Nghe hiểu các đoạn hội thoại ngắn, đơn giản các chủ đề công việc phổ biến như đi lại, công tác, vị trí công việc, loại hình công việc, tiền tệ, v.v.
 • Nghe hiểu các từ khóa cần thiết trong các đoạn hội thoại dài về những vấn đề cụ thể .

Nói:

 • Giao tiếp tự tin hơn giải quyết các vấn đề phát sinh trong môi trường làm việc.
 • Bày tỏ quan điểm cá nhân về các chủ đề liên quan đến môi trường làm việc, tiền tệ, loại hình công việc, v.v.
 • Miêu tả hình ảnh với thông tin cụ thể chi tiết, truyền đạt thông tin lưu loát với vốn từ vựng và ngữ pháp chính xác.

Đọc hiểu:

 • Đọc hiểu các bài viết, phỏng vấn, quảng cáo, thư từ, v.v.
 • Đánh giá phân tích xử lý các tình huống từ các đoạn đọc hiểu.
 • Kỹ năng đọc hiểu, tư duy phân tích và cách thức đọc hiệu quả.

Viết:

 • Cách viết một đoạn văn hình thức thư tín (thư hỏi thông tin, xác nhận cuộc hẹn, yêu cầu cập nhật thông tin, v.v.).
 • Cách thức sử dụng ngôn từ để kết nối các yếu tố cô lập thành các bài viết có cấu trúc liên kết.

Hệ thống: https://courses.uit.edu.vn/login/index.php

Bài tập online: https://www.pearson.com/english/digital-tools/myenglishlab.html

Pearson English Portal: https://www.pearson.com/english/portal