Skip to content Skip to navigation

Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường ĐHCNTT

1. 147/QĐ-ĐHCNTT, Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên hệ chính quy 2006 -2014

2. 125/QĐ-ĐHCNTT, Quyết định ban hành quy định tạm thời dạy và học tiếng anh khóa 2015

3. 128/QĐ-ĐHCNTT, Ban hành quyết định dạy và học ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin khóa 2016

4. 141/QĐ-ĐHCNTT, Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin áp dụng từ khóa 2017

5. 108/QĐ-ĐHCNTT, Sửa đổi bổ sung quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy quy định 141

6. 35/TB-ĐHCNTT, Công nhận chứng chỉ tiếng Nhật NAT-TEST cho chuẩn quá trình

7. 547/QĐ-ĐHCNTT, Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ chính quy khóa 2019

8. 101/TB-ĐHCNTT, Thông báo sử dụng kết quả VPET

9. 119/TB-ĐHCNTT, Thông báo ngừng sử dụng chứng chỉ VPET, kết quả 2 kỹ năng TOEIC Nói viết ĐH BÁCH KHOA và phôi văn bằng mới

10. 828/QĐ-ĐHCNTT, Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ chính quy khóa 2022

11. 364/QĐ-ĐHCNTT, Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

11. 153/TB-ĐHCNTT, Ngừng sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ Quốc tế Indicator và TOEFL iBT Home edition