Skip to content Skip to navigation

Lịch thi tiếng Anh cấp chứng chỉ - chứng nhận

THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN UIT (4 KỸ NĂNG) 

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 9

Tháng 11

2024

16

18

07

09

Ghi chú:

- Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của mỗi đợt thi;

- Trung tâm Ngoại ngữ sẽ ngưng nhận hồ sơ trước thời gian nếu đã đủ lượng đăng ký.

Đăng ký đơn dự thi tại đây

THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CẤP CHỨNG CHỈ (4 KỸ NĂNG)

THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM (VSTEP)

Tháng

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2024

Ngày thi

28/2

12/3

23/4

04/5

12/6

20/7

20/8

17/9

23/10

13/11

10/12

Hạn nhận

20/2

04/3

15/4

24/4

05/6

10/7

12/8

09/9

14/10

04/11

28/11

Ghi chú:

 - Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của mỗi đợt thi;

 - Trung tâm Ngoại ngữ sẽ ngưng nhận hồ sơ trước thời gian nếu đã đủ lượng đăng ký.

Đặt lịch thi trước tại đây

LỊCH THI A blue and red logo</p>
<p>Description automatically generated NĂM 2024 (IIG VN)

ĐĂNG KÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tháng

T4

T6

T10

2024

Ngày

06

08

05

Thời gian nhận HS

02/01 - 22/3

25/3 - 24/5

27/5 - 20/9

Ghi chú:

- Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của mỗi đợt thi;

- Trung tâm Ngoại ngữ sẽ ngưng nhận hồ sơ trước thời gian nếu đã đủ lượng đăng ký.

Đặt lịch thi trước tại đây