Skip to content Skip to navigation

Mua online tài liệu giáo trình tiếng Anh

Danh mục tài liệu tiếng Anh

Lớp Tên gọi Giá E-book  Giá sách (*)
Anh văn sơ cấp 1   Business Partner A1

VND260,000 (tạm hết)

VND310,000
Anh văn sơ cấp 2 Business Partner A2 VND265,000 (tạm hết) VND315,000
Anh văn 1 Business Partner A2+ VND270,000 VND320,000 (tạm hết)
Anh văn 2 Business Partner B1 VND275,000  VND325,000 (tạm hết)
Anh văn 3 Opinion Essay X VND90,000
Anh văn 4 Send me an email Vol.2  X VND110,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Sách giấy sẽ được giao trực tiếp tại văn phòng theo lịch hẹn đăng ký.

  • Đọc kỹ tài liệu cần tìm và bấm vào đây để đăng ký
  • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng
  • Số tài khoản: 25083649 - Ngân hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
  • Nội dung chuyển khoản ghi :

Lớp

Cú pháp ghi
Anh văn sơ cấp 1 GTAVSC1_họ & tên_mã SV
Anh văn sơ cấp 2 GTAVSC2_ họ & tên_mã SV
Anh văn 1 GTAV1_ họ & tên_mã SV
Anh văn 2 GTAV2_ họ & tên_mã SV
Anh văn 3 GTAV3_ họ & tên_mã SV
Anh văn 4 GTAV4_ họ & tên_mã SV
Anh văn 5 GTAV5_ họ & tên_mã SV