Skip to content Skip to navigation

Anh văn 6 (Effective Presentation)

  • Mã môn học: ENG06 
  • Số tín chỉ: 04 (50 giờ) 
  • Tự học:  
  • Điều kiện: tuỳ chọn (hoàn thành xong Anh văn 5)

Giới thiệu: Anh văn 6 xây dựng nhằm phát triển kỹ năng nói trong thuyết trình thuyết phục người nghe, tìm hiểu xác định các đặc điểm quan trọng và kỹ năng của người trình bày; cách chuẩn bị và cấu trúc một bài thuyết trình hiệu quả, cách thức giao tiếp hiệu quả tạo sức hút khán giả, hoặc cách thức trả lời các câu hỏi khó thử thách từ khán giả, và nhiều phương pháp khác sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết qua các bài học và tập luyện thực tế.

  • Trình bày thuyết trình các chủ đề liên quan đến công nghệ thông tin theo chuyên ngành.
  • Học cách chuẩn bị phần khởi đầu, phần giữa và phần kết thúc của một bài diễn thuyết hiệu quả.
  • Học cách giao tiếp hiệu quả và tạo sức ảnh hưởng lên khán giả cũng như cách thức nhận biết những tác động đó đối với khán giả.
  • Nhận thức giá trị của sự chuẩn bị và buổi tập để đảm bảo cho một bài diễn thuyết thành công.