Skip to content Skip to navigation

Anh văn sơ cấp 1

 • Mã khóa học      : ENGA1
 • Lý thuyết            : 75 giờ
 • Số tín chỉ           : 0
 • Tự học               : 135 giờ
 • Yêu cầu đầu vào: <A1
Mục tiêu: nhằm giúp sinh viên củng cố lại kiến thức nền tảng tiếng Anh có hệ thống theo phương pháp học mới. Sinh viên học cách sử dụng tiếng Anh giao tiếp tự nhiên trong môi trường làm việc, đồng thời làm quen với dạng thức kỹ năng Đọc và Nghe của bài thi TOEIC.
Nghe:
 • Nghe hiểu các đoạn hội thoại đơn giản với các chủ đề liên quan đến công việc, bao gồm giới thiệu bản thân, mô tả công  việc, các vấn đề nan giải và cách thức xử lý, sắp xếp cuộc họp, di dời văn phòng, quản lý dự án.
 • Rèn luyện kỹ năng nghe cơ bản các phần 1 và 2 của bài thi TOEIC (Listening).
Nói:
 • Giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh theo tình huống .
 • Tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến trong môi trường làm việc.
 • Thuyết trình đơn giản các chủ đề liên quan đến công việc.
Đọc hiểu:
 • Đọc hiểu các tài liệu đơn giản được trình bày dưới dạng bảng biểu, email, thư tín, quảng cáo ngắn.
Viết:
 • Viết các email ngắn về các vấn đề khó thường gặp, thư tổ chức cuộc họp, so sánh chào hàng...
 • Trả lời một email khiếu nại ở mức độ đơn giản.