Skip to content Skip to navigation

Anh văn 5

 • Mã môn học           : ENG05
 • Số tín chỉ                 : 04
 • Lý thuyết                 : 50 giờ
 • Tự học                     : 90 giờ
 • Yêu cầu tiên quyết: Hoàn thành xong Anh văn 4
 • Mục tiêu: nâng cao kiến thức 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết và thực hành bài thi TOEIC. Sau khóa học, sinh vên có thể nắm vững các thủ thuật và kiến thức cần thiết để hoàn thành bài thi TOEIC (Nghe- Đọc) đạt được kết cao nhất, tối thiểu từ 550 điểm trở lên.
 • Nghe:
  • Cung cấp các bài kiểm tra kỹ năng nói ở mức độ nâng cao nhằm tích lũy kinh nghiệm và chiến thuật trong phần bài mô tả hình ảnh, câu hỏi và trả lời, hội thoại, bài nói chuyện theo ngữ cảnh trong môi trường làm việc, cũng như các chủ đề khác liên quan đến bài thi.
  • Tăng cường thực hành kỹ năng nghe của Phần 1 - 2 - 3 - 4 bài thi TOEIC.
 • Nói:
  • Phát triển toàn diện kỹ năng nói nằm trong câu hỏi số 11 của phần thi nói TOEIC.
  • Cách sử dụng ngôn ngữ nói qua các bài kiểm tra mẫu
  • Tạo động lực và quan tâm lên người học tiếng Anh
  • Tạo môi trường học và rèn luyện kỹ năng nói tốt nhất cho sinh viên
  • Học kỹ năng giao tiếp do giảng viên bản ngữ hướng dẫn.
 • Đọc:
  • Cung cấp kiến thức thực tế nâng cao giúp người học nắm vững chiến thuật làm bài qua các  bài viết, quảng cáo, chuỗi tin nhắn văn bản, email liên quan đến công việc, 2 đoạn văn, 3 đoạn văn của bài thi TOEIC.
  • Tăng cường thực hành kỹ năng đọc của Phần 5 - 6 và 7 của bài thi.
 • Viết:
  • Viết bài luận về "Đề xuất ý kiến" trong ngữ cảnh giao tiếp của môi trường làm việc, viết  theo định dạng bài thi TOEIC.