Skip to content Skip to navigation

Nhật ngữ căn bản (N5)

Khóa Nhật ngữ căn bản (N5)  là khóa học dành cho người học lần đầu tiếp xúc tiếng Nhật. Tuy thời gian học ngắn nhưng vẫn đảm bảo cho người học có đủ kiến thức và trình độ để giao tiếp cơ bản tiếng Nhật, chuẩn bị cho hành trình du học hay ứng tuyển làm việc tại các doanh nghiệp Nhật.

Thông tin khóa học:
 • Tên môn học   : Nhật ngữ căn bản (N5)
 • Mã môn học    : JPN05
 • Số tín chỉ         : 24
 • Thời lượng      : 300 giờ |  40 tuần
 • Bao gồm          : JPN05.1 | JPN05.2 | JPN05.3 | JPN05.4

Mục tiêu:

 • Có thể giao tiếp cơ bản tiếng Nhật sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
 • Đọc – Viết được 2 bảng chữ cái Hiragana, Katakana và 220 Hán tự.
 • Nắm vững kiến thức và kỹ năng thi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N5.

Quyền lợi của người học:

 • Được hỗ trợ 24/7 từ giảng viên và dịch vụ hỗ trợ học tập của Trung tâm.
 • Môi trường học thân thiện, trang thiết bị hiện đại.
 • Được hỗ trợ từ chuyên gia, giảng viên trước các buổi phỏng vấn xin du học hay ứng tuyển làm việc các doanh nghiệp Nhật.