Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐHQG-HCM) được thành lập vào ngày 22 tháng 9 năm 2014 theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHCNTT-TCHC, với tên gọi ban đầu là Trung tâm Tiếng Anh (CELUiT). Nhiệm vụ cốt lõi của Trung tâm là cung cấp toàn diện cho người học kiến thức, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ để ứng dụng xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, làm việc và đạt chuẩn ngoại ngữ được quốc tế công nhận. 

Trung tâm chuyên tổ chức, bồi dưỡng các khóa học đào tạo ngắn hạn về ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hoa, dành cho mọi học sinh, sinh viên và người lớn trình độ từ cơ bản đến nâng cao. Trong đó chương trình tiếng Anh là chương trình chủ đạo định hướng cho sinh viên bậc đại học. 

Mục tiêu các chương trình ngoại ngữ của chúng tôi được xác định hướng đến thành công của người học với các điểm nổi bật sau:

-    Kỹ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ: Nghe - Nói - Đọc - Viết.
-    Kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu.
-    Kỹ năng ứng xử văn hóa, giải quyết các tình huống trong đời thực.
-    Kỹ năng viết, thuyết trình, xây dựng mối quan hệ xã hội.
-    Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức hoạt động sự kiện.
-    Hiểu biết văn hóa, phong cách ứng xử giao tế thông qua việc học ngôn ngữ.

Cùng với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư hiện đại, môi trường học tập thân thiện, các ứng dụng công nghệ phục vụ giáo dục như sách điện tử, phần mềm giảng dạy, thực hành, kiểm tra trực tuyến… được tích hợp vào trong chương trình đã góp phần tạo động lực và linh hoạt cho sinh viên học tập, nghiên cứu không giới hạn.