Skip to content Skip to navigation

Chương trình tiếng Nhật (日本語の初中級)

Chương trình Nhật ngữ từ cơ bản đến trung cấp được thiết kế dựa trên khung trình độ tham chiếu châu Âu (CEFR) về ngôn ngữ tương đương  A1, A2, B1, phân chia ra 03 cấp độ thứ tự như sau:

  • Nhật ngữ căn bản (N5)  - Nhật ngữ sơ cấp (N4)  - Nhật ngữ trung cấp (N3)

Mục tiêu: Đào tạo giúp học viên có thể sử dụng tiếng Nhật trong học tập, giao tiếp trong đời thường và làm việc trong môi trường công sở, cũng như có đủ kỹ năng thi đạt chứng chỉ  năng lực Nhật ngữ quốc tế (JLPT).

Khóa học: căn cứ vào trình độ đầu vào, người học có thể lựa chọn các khóa học sau: 

  • Nhật ngữ căn bản (N5)     : JPN05.1 - JPN05.2 - JPN05.3 - JPN05.4
  • Nhật ngữ sơ cấp (N4)        : JPN04.1 - JPN04.2 - JPN04.3 - JPN04.4
  • Nhật ngữ Trung cấp (N3), : JPN03.1 - JPN03.2 - JPN03.3 - JPN03.4

Nội dung chương trình: đào tạo đầy đủ 04 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết và các họat động rèn luyện ngôn ngữ tiếng Nhật nhằm đạt được mục tiêu:

  • Luyện ngữ âm: phát âm chuẩn
  • Ngữ pháp: nắm tương ứng với mỗi cấp độ.
  • Từ vựng: tương đương 4500 đáp ứng nhu cầu cần thiết cho hoạt động giao tiếp và học tập
  • Nghe – Nói: hội thoi, trình bày theo chủ đề bài học, thuyết trình, thảo luận…
  • Đọc hiu: rèn luyện kỹ năng đọc hiu nhằm tăng vốn từ vựng, kiến thức phổ thông, phát âm từ, ngữ điu câu và trả lời các câu hỏi.
  • Viết: viết các bài viết ngắn khoảng 100 - 500 từ theo chủ đề bai học trong lĩnh vực học thuật và làm việc