Skip to content Skip to navigation

Nhật ngữ sơ cấp (N4)

Khóa Nhật ngữ sơ cấp (N4) là khóa học nâng cao cho người đã có chứng chỉ N5 hoặc có trình độ tương đương tiếp tục rèn luyện đầy đủ các kỹ năng ngôn ngữ, và ôn luyện kiến thức thi tiếng Nhật (JLPT).

Thông tin khóa học:

 • Tên môn học   : Nhật ngữ sơ cấp (N4)
 • Mã môn học    : JPN04
 • Số tín chỉ         : 24
 • Thời lượng      : 300 giờ |  40 tuần
 • Bao gồm          : JPN04.1 | JPN04.2 | JPN04.3 | JPN04.4

Mục tiêu:

 • Có thể sử dụng và giao tiếp tiếng Nhật ở mức độ cao hơn.
 • Tăng cường vốn từ vựng và văn phạm.
 • Đọc và viết thêm 298 Hán tự.
 • Nắm vững kiến thức và kỹ năng thi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N4.
 • Tự tin tham gia phỏng vấn du học hay ứng tuyển với doanh nghiệp.

Quyền lợi của người học:

 • Được hỗ trợ 24/7 từ giảng viên và dịch vụ hỗ trợ học tập của Trung tâm.
 • Môi trường học thân thiện, trang thiết bị hiện đại.
 • Được hỗ trợ từ chuyên gia, giảng viên trước các buổi phỏng vấn xin du học hay ứng tuyển làm việc các doanh nghiệp Nhật.