Skip to content Skip to navigation

Anh văn 4

 • Mã môn học           : ENG04
 • Số tín chỉ                 : 04
 • Lý thuyết                 : 50 giờ
 • Tự học                     : 90 giờ
 • Yêu cầu tiên quyết: Hoàn thành xong Anh văn 3
 • Mục tiêu: giai đoạn này củng cố toàn diện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết và thực hành bài thi TOEIC. Sau khi hoàn thành khóa học, các kiến thức cơ bản về TOEIC cho sinh viên đạt mức trình độ tương đương TOEIC 500 trở lên.
 • Nghe:
  • Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ năng nghe của bài thi TOEIC và nắm bắt được nội dung liên quan về phần mô tả hình ảnh, câu hỏi và trả lời, hội thoại, bài nói chuyện tại các ngữ cảnh quen thuộc tại công sở, cũng như đề cập đến các chủ đề khác nhau của bài thi.
  • Tăng cường rèn luyện kỹ năng nghe và thực hành Phần 1 - 2 - 3 - 4  trong bài thi.
 • Nói:
  • Phát triển toàn diện kỹ năng nói liên quan các câu hỏi số 8-10 bài thi TOEIC.
  • Cách sử  dụng ngôn ngữ nói thông qua các bài kiểm tra mẫu.
  • Tạo động lực và quan tâm lên người học tiếng Anh
  • Tạo môi trường học và rèn luyện kỹ năng nói tốt nhất cho người học.
  • Học kỹ năng giao tiếp do giảng viên bản ngữ hướng dẫn.
 • Đọc:
  • Cung cấp kiến thức cơ bản về phần đọc hiểu trong bài thi TOEIC để tăng cường vốn từ vựng
  • Kỹ năng đọc hiểu bài viết, quảng cáo, chuỗi tin nhắn, email liên quan đến công việc, 2 đoạn văn, 3 đoạn văn của phần kiến thức Đọc hiểu của bài thi.
  • Tăng cường rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua các bài thực hành Đọc hiểu của Phần 5, 6 và 7 của bài thi TOEIC.
 • Viết:
  • Học cách viết 2 loại email thông dụng theo định dạng TOEIC, gồm soạn thảo thư đề nghị và thư khiếu kiện trong môi trường công sở.