Skip to content Skip to navigation

Pre- Intermediate Plus (AV1)

ANH VĂN 1 (Pre-Intermediate Plus level)

Cấp độ Pre-Intermediate Plus cung cấp kiến thức tích hợp 4 kỹ năng ở trình độ tương đương đề cập đến các chủ đề xã hội như công việc, giải trí, sự kiện, truyền hình thực tế, con người và động vật, sức khỏe, sở hữu, thời trang & mua sắm, khám phá. Tăng cường thêm các hoạt động tiếng Anh tích hợp các kỹ năng nghe nói, đọc & viết giúp sinh viên tích lũy vốn từ vựng các chủ đề trong bài ở mức độ cao hơn, có khả năng viết rõ ràng, chi tiết hơn về các chủ đề được học.

Mục tiêu đầu ra: tương đương trình độ B (CEFR) để vào Anh văn 2