Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh khóa Anh văn sơ cấp HK1 2022-2023

Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp 1 (TOEIC 300), Anh văn sơ cấp 2 (TOEIC 350) nhằm hỗ trợ sinh viên đáp ứng chuẩn quá trình theo đúng tiến độ Ngoại ngữ yêu cầu tại Trường.

Sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.