Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh luyện thi TOEIC 450+ tháng 04/2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA  Luyện thi TOEIC 450+

Luyện thi TOEIC 450+
Theo thông từ IIG kể từ ngày 01/06/2019 cấu trúc đề thi TOEIC sẽ thay đổi theo format mới. Trung tâm Ngoại ngữ vừa qua đã tổ chức cho giảng viên tham gia tập huấn tại IIG.
Nhằm hỗ trợ cho sinh viên trường tiếp cận với cấu trúc đề thi TOEIC format mới Trung Tâm tổ chức khoá ôn thi TOEIC 450+ cho đối tượng sinh viên đã đạt trình độ Anh Văn 3 và cần phải đáp ứng chuẩn đầu ra 450 để xét tốt nghiệp.

Mục tiêu KHÓA LUYỆN THI TOEIC 450+

+ Tiếp tục bổ sung kĩ năng và chiến thuật làm bài cho hai kĩ năng Nghe Đọc theo format mới.

+ Cung cấp cơ hội thực hành dạng thức TOEIC gần với bài thi TOEIC thực.

+ Bổ sung kiến thức nhằm tăng khả năng đạt điểm TOEIC.

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/03/2019.
Học phí: 1.500.000 VNĐ

Link đăng ký khóa ban đêm:

Lịch tối Thứ 3 - Thứ 5: https://docs.google.com/forms/d/1K4u2zzs-ZyaDUvIB2BNDe0SbfNQiiOYICySajTb...

Lịch tối Thứ 2 - Thứ 4: https://docs.google.com/forms/d/1zNN4eXlozeje8bQXzEVUcRu7AImhppl_GwwFK_Y...

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - UiT
Hotline tư vấn: (028) 668 58288
Email: cfl@uit.edu.vn