Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn đóng học phí Anh văn sơ cấp 1 và 2

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -UiT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC LỚP ANH VĂN SƠ CẤP 1 VÀ ANH VĂN SƠ CẤP 2 ĐẾN HẾT NGÀY 15/09/2018 TẠI VĂN PHÒNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E1.4