Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia tiếng Hoa - trình độ B (Ngày thi 10/10/2016)

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ thông tin trân trọng thông báo kết quả điểm thi của kỳ thi Chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia Trình độ B – Tiếng Hoa

vào ngày 30/10/2016 vơi danh sách đính kèm.

Thông tin về ngày cấp chứng chỉ sẽ được cập nhật sớm nhất .