Skip to content Skip to navigation

Thông báo khai giảng 25/11/2016 chiêu sinh các lớp tiếng Hoa

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ thông tin (CFLUiT) trân trọng thông báo chiêu sinh Khóa học Tiếng Hoa với các lớp như  sau:

Mục tiêu:

Chương trình giảng dạy, đào tạo tiếng Hoa của Trung tâm nhằm giúp người học có đủ các kiến thức knăng ngôn ngữ như Nghe- Nói-Đọc-Viết, đáp ứng được yêu cầu từ các tổ chức, đơn vị giáo dục  và  doanh nghiệp trong học tập và làm việc.

  1. Trình độ A: 5 Khóa. Từ A1 đến A5.   Thời lượng : 270 tiết/30 tuần.
  2. Trình độ B: 4 Khóa. Từ B1 đến B4.   Thời lượng : 240 tiết/20 tuần.
  3. Luyện thi A, B.                                Thời lượng : 60 tiết/03 tuần.

Thời gian học:

  • Sáng    : 08:00 – 09:30
  • Chiều   : 14:00 – 15:30
  • Tối       : 17:30 – 19:00 / 19:00 – 20:30

Học phí: (chưa bao gồm giáo trình)

  • Trình độ A        : 1.000.000VNĐ/ Khóa (6 tuần)
  • Trình độ B        : 1.300.000VNĐ/ Khóa (5 tuần)
  • Luyện thi A,B   : 2.500.000VNĐ/ Khóa (3 tuần)

Giáo trình học: Giáo trình Hán Ngữ(汉语教程 - 北京语言大学出版社)

Địa điểm học: 27B/9 Nguyễn Đình Chiểu., Phường Đa kao, Q.1

Học viên ghi danh và đóng học phí tại:

Tòa nhà E, Phòng E1.04 - Đại học Công nghệ Thông tin– Linh Trung, Thủ đức

ĐT: 08-6685 8288. Email:ttnn@uit.edu.vn

hoặc chuyển khoản qua tài khoản số 25083649 - Ngân hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn,

Tên tài khoản:Trường Đại học Công nghệ Thông tin