Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp tiếng Anh bổ túc khóa 2017-2018

Trung Tâm Ngoại Ngữ xin trân trọng thông báo:

Do toàn bộ sinh viên năm nhất của CTĐB tham gia “Team building” vào Thứ 7 ngày 16/9/2017, và để khỏi làm ảnh hưởng đến việc học chung, các lớp AVBT sẽ được nghỉ học ngày 16/09/2017.