Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho các khóa 2017 trở về trước.

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho các khóa 2017 trở về trước.

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên các khóa 2017 trở về trước hoàn thành môn học, trung tâm phối hợp với các đơn vị có liên quan mở một số lớp AV 1, 2, 3.

Trung tâm gửi đến các bạn danh sách đăng ký lớp ưu tiên theo lịch rảnh của các bạn sinh viên các khóa 2017 trở về trước. Trung tâm cũng lưu ý các bạn số lượng lớp mỗi kỳ mở theo lịch trống cho các khóa cũ khá ít. Các lớp tiếng Anh chủ yếu theo lịch của sinh viên khóa mới do đó các bạn sinh viên khóa từ 2017 trở về trước nên tranh thủ đăng kí ngay tránh trường hợp năm sau không có lớp học thích hợp, để hoàn thành các môn tiếng anh thuộc chuẩn quá trình.

Hiện tại cổng DAA đã được mở sinh viên đăng ký từ nay đến hết ngày 24/02/2018.