Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho khóa 2018.

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho khóa 2018.

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn hoàn thành môn học, trung tâm mở đợt cuối các lớp AV1, 2, 3 theo chương trình học của học kì II năm học 2018-19.

Trung tâm gửi đến các bạn danh sách đăng ký lớp ưu tiên theo lịch của các bạn sinh viên khóa K2018. Trung tâm cũng lưu ý các bạn do số lượng lớp mỗi kỳ mở khá ít và ưu tiên cho sinh viên khóa mới do đó các bạn nên tranh thủ đăng kí ngay tránh trường hợp năm sau không có lớp học thích hợp, dẫn đến tình trạng khó hoàn thành các môn tiếng anh thuộc chuẩn quá trình.

Hiện tại cổng DAA đã được mở sinh viên đăng ký từ nay đến hết ngày 24/02/2018.