Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận chứng chỉ ngoại ngữ

Các học viên liên hệ văn phòng Trung tâm để nhận chứng chỉ ngoại ngữ - Tiếng Hoa trình độ A và B, kỳ thi ngày 15/07/2017.

 Địa chỉ liên hệ: 291 Điện Biên Phủ, Q.3, Tp.HCM. 

ĐT liên lạc: 0918302372 - Cô Minh  để nhận vào các ngày Thứ 3 & Thứ 5.

Vui lòng mang theo  CMND/ Căn cước để ký nhận.