Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc đăng ký lớp anh văn sơ cấp 1 và 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT

THÔNG BÁO

V/v đăng ký lịch học và đóng học phí các lớp Anh văn sơ cấp 12 (đợt 1)

Trung Tâm Ngoại Ngữ xin trân trọng thông báo sinh viên khóa 2018 được xếp vào trình độ Anh văn sơ cấp, sinh viên không tham dự kỳ thi xếp lớp và sinh viên khóa cũ chưa hoàn tất Anh văn bổ túc, về việc đăng ký lớp Anh văn sơ cấp 1 và 2.

 1. THÔNG TIN KHÓA HỌC
 • Thời gian học: Mỗi tuần học 2 buổi, từ 17h30 đến 19h45 (Lịch học theo bảng bên dưới).
 • Tối đa 30 sinh viên/lớp, tối thiểu 20 sinh viên/lớp.
 • Giáo trình học Straightforward 2nd edition - Student’s book & Webcode được Trung tâm Ngoại ngữ hỗ trợ giá cho sinh viên UIT (giảm từ 20% đến 30%).
 • Thông tin các lớp trong tuần theo bảng sau:

 

Thời lượng

Học phí

Giáo trình

Thứ 2 – Thứ 4

Thứ 2 – Thứ 6

Thứ 4 – Thứ 6

Thứ 3 – Thứ 5

Anh văn sơ cấp 1

90 tiết (15 tuần)

1.650.000 VNĐ

200.000 VNĐ

2 lớp

2 lớp

2 lớp

5 lớp

Anh văn sơ cấp 2

60 tiết (10 tuần)

1.150.000 VNĐ

230.000 VNĐ

2 lớp

2 lớp

2 lớp

3 lớp

 1. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ
 • Sinh viên đăng ký lớp học, đóng học phí và mua giáo trình trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, phòng E 1.4
 • Thời gian đăng ký  từ ngày 04/09/2018 đến hết ngày 08/09/2018.
 1. THÔNG TIN KHÁC
 • Thời gian thông báo khai giảng các lớp dự kiến từ ngày 10/09/2018 đến ngày 15/09/2018.
 • Thời gian bắt đầu học dự kiến từ ngày 17/09/2018.

Trung Tâm Ngoại ngữ UiT