Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mua giáo trình tiếng anh

THÔNG BÁO

V/v: Mua giáo trình học tiếng Anh

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên các lớp tiếng Anh trường Đại học Công nghệ Thông tin liên hệ với văn phòng Trung tâm (phòng E 1.4) để mua giáo trình học của khoá học mới năm 2018.

Sinh viên của UIT được hưởng mức giảm giá đặc biệt từ 20% đến 30%. Áp dụng từ ngày 04/09/2018 đến 31/10/2018.

Bên dưới là bảng tham chiếu sách được sử dụng cho các lớp Anh văn

 

STT

QUYỂN

LỚP

1

Straightforward 2nd (Elementary)

Anh văn sơ cấp 1

2

Straightforward 2nd (Pre - Intermediate)

Anh văn sơ cấp 2

Anh văn 1

3

Straightforward 2nd (Intermediate)

Anh văn 2

Trân trọng.

Trung Tâm Ngoại ngữ