Skip to content Skip to navigation

Anh văn 2

Anh văn 2 (AV2) là môn học được tính điểm tích luỹ tín chỉ học tập của sinh viên thuộc chương trình đào tạo hệ đại học của Trường Đại học CNTT. Đây là môn học bắt buộc sinh viên phải hoàn thành trước khi đăng ký môn học Anh văn 3.

 • Tên môn học (tiếng Việt) : Anh Văn 2      
 • Tên môn học (tiếng Anh) : ENGLISH 2    
 • Mã môn học                      : ENG02
 • Số tín chỉ                           : 04
 • Tự học thêm                      : 45 giờ
 • Điều kiện tiên quyết         : tương đương TOEIC từ 350 điểm trở lên hoặc Passed Anh văn 1  
 1. MỤC TIÊU

Mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc nhằm giúp sinh viên đạt được trình độ tiếng Anh tương đương từ 43 đến 50 điểm theo thang điểm đánh giá trình độ tiếng Anh toàn cầu GSE (The Global Scale of English).

 1. NỘI DUNG
 • Từ vựng: theo tài liệu học
 • Ngữ Pháp: Trình độ B1
 • Nghe: hội thoại ngắn các chủ đề thường nhật tại công ty, điện thoại, sản phẩm, sản xuất, ngân hàng, tiền tệ, luật pháp và kinh doanh; những đoạn thu âm ngắn tin tức, tin nhắn điện thoại …; những đoạn thu âm dài hội thoại về buổi họp, công việc, sản phẩm, kinh doanh, quản lý, nhân sự…
 • Đọc: đánh giá nhận xét các bài báo, tin tức, sự kiện về công ty, công việc, sản phẩm, kinh doanh, quản lý, nhân sự …
 • Nói: về công việc, sản phẩm, kinh doanh, quản lý, nhân sự…., giao dịch trong công sở, cửa hàng, bưu điện hoặc ngân hàng; kể chuyện, mô tả một sự kiện hay hoạt động; bàn bạc và đưa ra cách giải quyết các vấn đề công ty, đặt hàng, sản phẩm, sản xuất,  ngân hàng, tiền tệ, luật pháp và kinh doanh…
 • Viết: bản tin, đoạn văn ngắn về một sản phẩm, tình hình sản xuất, báo cáo về công việc, nhân sự, tình hình kinh doanh, kế hoạch; email tự giới thiệu bản thân, yêu cầu đặt hàng, xác nhận đơn hàng, cảm ơn, khiếu nại …
 1. ĐÁNH GIÁ
 • Bài tập online                           : 15%
 • Tham gia và hoạt động tại lớp : 10%
 • Mini test                                   : 05%
 • Thuyết trình                              : 10%
 • Thi Speaking                            : 20%
 • Thi cuối kỳ                               : 40% (Listening – Reading – Writing)
 1. QUY ĐỊNH
 • Bài tập tại lớp, các hoạt động học thuật, bài tập online phải đạt tối thiểu trên 80% để được tính điểm quá trình.
 • Phải hoàn thành bài thi cuối kỳ 03 kỹ năng (Listening – Reading – Writing) để đủ điểm (Passed) đăng ký môn học Anh văn 3.
 • Số giờ nghỉ không phép vượt 20% sẽ bị cấm thi cuối kỳ.
 1. HỖ TRỢ