Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo Sinh viên xem thông tin chi tiết thông báo tại đây Link đăng ký Trân trọng. TTNN-UiT
THÔNG BÁO V/v đăng ký khóa bồi dưỡng kiến thức VSTEP  theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ thi VSTEP theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 25-27/7/2023 Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
Trung tâm Ngoại ngữ thông báo CHIÊU SINH Khóa Anh văn sơ cấp 1 và Anh văn sơ cấp 2. Chi tiết xem tại đây Khóa Luyện thi TOEIC Quốc tế Nghe - Đọc và Nói - Viết. Chi tiết xem tại đ...
Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo Sinh viên xem thông tin chi tiết thông báo tại đây  Link đăng ký Trân trọng. TTNN-UiT
THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 10/6/2023 Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo Sinh viên xem thông tin chi tiết thông báo tại đây  Link đăng ký Trân trọng. TTNN-UiT
Thân gởi các bạn sinh viên. Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid hoặc nhiều lý do khác nhau cho đến nay rất nhiều bạn vẫn chưa liên hệ để nhận lại sách giấy “BUSINESS PARTNER” sau...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC NÓI VIẾT sẽ được công bố tại buổi Talk show diễn ra vào ngày 8/12/2022 Ngoài ra, sinh viên chưa tham gia được kỳ thi vì những lý do khác cũng c...
Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo Sinh viên tất cả các khóa xem thông tin chi tiết thông báo tại đây  Link đăng ký Trân trọng. TTNN-UiT
Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo Sinh viên các khóa 2021 trở về trước xem thông tin chi tiết thông báo tại đây  Link đăng ký Trân trọng. TTNN-UiT
Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh c...
Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp 1 (TOEIC 300), Anh văn sơ cấp 2 (TOEIC 350) nhằm hỗ trợ sinh viên đáp ứng chuẩn quá trình theo đúng tiến độ Ngoại ngữ yêu cầu tại Trường. Sinh vi...

Trang