Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Chi tiết thông tin sinh viên xem tại: https://daa.uit.edu.vn/thong-bao-lich-thi-viet-va-van-dap-cuoi-ky-cac-mon-anh-van-hoc-ky-1-nam-hoc-2023-2024-cua-khoa-k18
Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo Sinh viên xem thông tin chi tiết thông báo tại đây Link đăng ký Trân trọng. TTNN-UiT
THÔNG BÁO V/v đăng ký khóa bồi dưỡng kiến thức VSTEP  theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ thi VSTEP theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 25-27/7/2023 Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
Trung tâm Ngoại ngữ thông báo CHIÊU SINH Khóa Anh văn sơ cấp 1 và Anh văn sơ cấp 2. Chi tiết xem tại đây Khóa Luyện thi TOEIC Quốc tế Nghe - Đọc và Nói - Viết. Chi tiết xem tại đ...
Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo Sinh viên xem thông tin chi tiết thông báo tại đây  Link đăng ký Trân trọng. TTNN-UiT
THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 10/6/2023 Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo Sinh viên xem thông tin chi tiết thông báo tại đây  Link đăng ký Trân trọng. TTNN-UiT
Thân gởi các bạn sinh viên. Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid hoặc nhiều lý do khác nhau cho đến nay rất nhiều bạn vẫn chưa liên hệ để nhận lại sách giấy “BUSINESS PARTNER” sau...
Hãy Nâng Cao Kỹ Năng Tiếng Anh của Bạn với Khóa Luyện thi TOEIC ETS - Đăng ký Nhóm và Nhận Ưu đãi Đặc Biệt từ 5% đến 20% Đăng ký tại: https://link.uit.edu.vn/suLwz Chào mừng tất cả các...

Trang