Skip to content Skip to navigation

Thông báo thi cuối khoá Anh văn sơ cấp 1,2 Năm học 2021-2022

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo, lịch thi cuối khoá (FINAL TEST) các lớp Anh văn sơ cấp 1,2 HK1 năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức thi online vào ngày 08/01/2022. Sinh viên vui lòng tra cứu Lịch thi chi tiết như sau: