Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh c...
THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 12/11/2022 Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/10/2022 Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 29.9.2022 Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05.09.2022 Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 23-25.08.2022 Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02.08.2022 Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh c...
THÔNG BÁO  V/V THI CUỐI KỲ (SPEAKING) ANH VĂN CÁC LỚP CHÍNH QUY Thông tin chi tiết: Link Trân trọng./.
THÔNG BÁO  V/v đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh lần 9 ngày 4/6/2022 Thông tin chi tiết sinh viên tại đây  Link đăng ký bấm vào đây
THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 02.7.2022 Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17.06.2022 Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây
Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh có nhu cầu...
THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH LẦN 8 NGÀY 23/4/2022 Thông báo chi tiết sinh viên xem tại đây & Link đăng ký
Trung Tâm ngoại ngữ thông báo sinh viên đã chuyển khoản mua giáo trình sách giấy lớp Anh văn 2 (Business Partner - Level B1) sẽ được cung cấp Ebook thay thế, vì hiện tại số sách giấy đ...
Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện Speaking English, TOEIC & IELTS đủ mọi trình độ và nhu cầu của người học. Vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đ...
Trung tâm Ngoại ngữ thông báo, lịch thi cuối khoá (FINAL TEST) các lớp Anh văn sơ cấp 1,2 HK1 năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức thi online vào ngày 08/01/2022. Sinh viên vui lòng tra cứu Lịch...
Trung tâm xin thông báo thời gian đăng ký và đóng học phí các lớp Anh văn  sơ cấp 1 và 2 Khoá K16/2021 gia hạn đến hết ngày 23/10/2021. Sinh viên có thể đăng k...

Trang