Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC (Nghe Đọc & Nói Viết) khóa hè NH 2021-2022

Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh có nhu cầu ôn tập chuẩn bị kiến thức thi TOEIC đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng anh. Vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây .

Thông báo chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC Nghe Nói Đọc Viết

Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh có nhu cầu ôn tập chuẩn bị kiến thức thi TOEIC đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng anh. Vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây .

Giáo trình Anh văn 2 - Khóa 2021-2022

Trung Tâm ngoại ngữ thông báo sinh viên đã chuyển khoản mua giáo trình sách giấy lớp Anh văn 2 ( Business Partner - Level B1 ) sẽ được cung cấp Ebook thay thế, vì hiện tại số sách giấy đã hết chưa về kịp. Số tiền chuyển khoản dư sẽ được hoàn trả lại bằng tiền mặt, sinh viên có thể nhận mã Ebook...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo