Skip to content Skip to navigation

Thông báo

THÔNG BÁO - Seminar của các diễn giả nước ngoài thuộc Dự án phát triển nghề nghiệp của sinh viên

Ngày 30/11 (Thứ Sáu), Phòng Quan hệ Đối ngoại có tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề do 2 diễn giả nổi tiếng trình bày. Đây là seminar thuộc Dự án Phát triển nghề nghiệp của sinh viên. Lưu ý: Ông Norman Coe sẽ tặng cho mỗi sinh viên đến tham dự một quyển sách "Đường Đến Thành Công" (song ngữ Anh-Việt) Thông tin cụ...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo