Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Hoa

Trung tâm Ngoại ngữ UiT - Trường Đại học Công nghệ thông tin trân trọng thông báo chiêu sinh Khóa học Tiếng Hoa với các lớp như sau:

Mục tiêu:

Chương trình giảng dạy, đào tạo tiếng Hoa của Trung tâm nhằm giúp người học có đủ các kiến thức kỹ năng ngôn ngữ như Nghe- Nói-Đọc-Viết, đáp ứng được yêu cầu từ các tổ chức, đơn vị giáo dục và doanh nghiệp trong học tập và làm việc.

1. Trình độ A: 5 Khóa. Từ A1 đến A5. Thời lượng : 270 tiết/30 tuần.

2. Trình độ B: 4 Khóa. Từ B1 đến B4. Thời lượng : 240 tiết/20 tuần.

3. Luyện thi A, B.                               Thời lượng : 60 tiết/03 tuần.

Khai giảng ngày 15 tháng 3 năm 2017

Thời gian học : cả ngày thứ 7 và chủ nhật

  • Sáng : 08:00 – 11:00
  • Chiều : 13h30 – 17:00

Học phí : (chưa bao gồm giáo trình)

  • Trình độ A : 1.000.000VNĐ / Khóa (6 tuần)
  • Trình độ B : 1.300.000VNĐ / Khóa (5 tuần)
  • Luyện thi A,B : 2.500.000VNĐ / Khóa (3 tuần)

Giáo trình học : Giáo trình Hán Ngữ(汉语教程 - 北京语言大学出版社)

Thời gian thi: kỳ thi trình độ A, B sẽ được tổ chức thường xuyên 2 tháng/lần

Địa điểm học :

Học viên ghi danh và đóng học phí tại :

Tòa nhà E, Phòng E1.04 - Đại học Công nghệ Thông tin– Linh Trung, Thủ đức

ĐT: 08-6685 8288. Email:ttnn@uit.edu.vn

hoặc chuyển khoản qua tài khoản số 25083649 - Ngân hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn,

Tên tài khoản:Trường Đại học Công nghệ Thông tin