Skip to content Skip to navigation

Thông báo Cử nhân sự tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu cho giảng viên tiếng Anh theo Đề án Dạy và học ngoại ngữ năm 2023

Thông báo Cử nhân sự tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu cho giảng viên tiếng Anh theo Đề án Dạy và học ngoại ngữ năm 2023

 

Thông tin chi tiết xem tại đây