Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký thành viên Câu Lạc Bộ Tiếng Anh

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên có nguyện vọng sinh hoạt các hoạt động của Câu Lạc Bộ Tiếng Anh có thể đăng ký tại sau đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJOaQ31baj4DOHpXn0AtpFgr302t_CReHyHhqXihE32lDlaw/viewform