Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận chứng chỉ ngoại ngữ ngày 30-9-2017

Các thí sinh Đạt kỳ thi Tiếng Hoa trình độ B ngày 30/09/2017, xin vui lòng liên hệ văn phòng Trung tâm ngoại ngữ UiT để nhận chứng chỉ.

Địa chỉ nhận: 291 Điện Biên Phủ, Q.3, Tp.HCM. Liên hệ Cô Minh, ĐT: 0918302372 . 

Yêu cầu mang theo  CMND hoặc Căn cước công dân. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có giấy ủy quyền.

Trung tâm ngoại ngữ UiT