Skip to content Skip to navigation

Giáo trình Anh văn 2 - Khóa 2021-2022

Trung Tâm ngoại ngữ thông báo sinh viên đã chuyển khoản mua giáo trình sách giấy lớp Anh văn 2 ( Business Partner - Level B1 ) sẽ được cung cấp Ebook thay thế, vì hiện tại số sách giấy đã hết chưa về kịp. Số tiền chuyển khoản dư sẽ được hoàn trả lại bằng tiền mặt, sinh viên có thể nhận mã Ebook...
Đăng kí nhận Trung tâm Ngoại ngữ RSS