Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh khóa Anh văn sơ cấp HK2 2022-2023

Trung Tâm ngoại ngữ thông báo chiêu sinh khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp 1 (TOEIC 300), Anh văn sơ cấp 2 (TOEIC 350) nhằm hỗ trợ sinh viên đáp ứng chuẩn quá trình theo đúng tiến độ Ngoại ngữ yêu cầu tại Trường.

Sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.

Thông báo chiêu sinh các khóa Luyện thi TOEIC Quốc tế HK2 2022-2023

Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh có nhu cầu ôn tập chuẩn bị kiến thức thi TOEIC đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng anh.

Vui lòng xem thông tin chi tiết & đăng ký tại đây

Đăng kí nhận Trung tâm Ngoại ngữ RSS