Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo chiêu sinh luyện thi TOEIC 450+ tháng 04/2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA Luyện thi TOEIC 450+ Luyện thi TOEIC 450+ Theo thông từ IIG kể từ ngày 01/06/2019 cấu trúc đề thi TOEIC sẽ thay đổi theo format mới. Trung tâm Ngoại ngữ vừa qua đã tổ chức cho giảng viên tham gia tập huấn tại IIG. Nhằm hỗ trợ cho sinh viên trường tiếp cận với cấu trúc đề thi TOEIC...

Thông báo chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC 450+ đợt tháng 03/2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA Luyện thi TOEIC 450+ Theo thông báo chính thức từ IIG, kỳ thi theo format TOEIC mới sẽ được áp dụng ở Việt Nam từ đầu tháng 6 năm 2019. Trung tâm Ngoại Ngữ sẽ phối hợp với IIG tổ chức đợt thi TOEIC Quốc tế theo format TOEIC cũ vào ngày 18/05/2019. Nhằm hỗ trợ cho sinh viên trường...

Thông tin khóa anh văn sơ cấp 2 HK2 2018-2019

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo thông tin danh sách lớp Anh văn sơ cấp 2 HK 2 2018-2019 tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dIlDFnmfwrPUPWrq9EVF3vlB0HgfcDvg... Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ email: cfl@uit.edu.vn hoặc hotline: (028) 668 58288 Trân trọng Trung tâm Ngoại ngữ -UIT

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho các khóa 2017 trở về trước.

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho các khóa 2017 trở về trước. Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên các khóa 2017 trở về trước hoàn thành môn học, trung tâm phối hợp với các đơn vị có liên quan mở một số lớp AV 1, 2, 3. Trung tâm gửi đến các bạn danh sách đăng ký...

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho khóa 2018.

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho khóa 2018 . Nhằm tạo điều kiện cho các bạn hoàn thành môn học, trung tâm mở đợt cuối các lớp AV1, 2, 3 theo chương trình học của học kì II năm học 2018-19. Trung tâm gửi đến các bạn danh sách đăng ký lớp ưu tiên theo lịch của các bạn sinh...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo